Aktuellt
På våren 2005 slöt vi ett samarbetsavtal med R. Wagner Kommunikationsteknik och har nu agenturen på deras produkter.
R.Wagner är ett företag som har specialiserat sig på att förse industrin med högkvalitativa bildskärmar och displayer och konvertera till standardsignaler i denna djungel av videosignalkällor.

Bildskärmar med bildrör (CRT) kan normalt visa alla frekvenser inom aktuellt frekvensområde – dock inte alla LCD / TFT-bildskärmar.

Dessvärre är det inte alltid tillräckligt att omvandla signalens elektriska egenskaper eftersom RGB-källor ofta har SYNC-frekvenser som moderna bildskärmar inte förstår. RGB-källor använder ofta HSYNC på 15.625kHz, men VGA-bildskärmar synkroniserar inte under 31kHz. I sådana fall måste SYNC-frekvensen modifieras.
Det är för sådana problem som PE Video Line Konvertern har utvecklats.

Denna enhet klarar av att visa bilder från en RGB-signalkälla på en standard VGA/SXGA bildskärm. Den separerar synkroniseringssignalerna från den GRÖNA signalen och konverterar dem till en TTL-signal. Synkroniseringssignalerna lyfts bort från den GRÖNA signalen. Färgsignalerna ”klampas” (dvs svart sätts till jord alt 0). Bilden mellanlagras i High Color och kan skrivas ut på en färgskrivare (option).

As I was saying, the menu bar is at the top of the page and it is as simple as the rest of the design. It has only 5 buttons and these are dedicated to the most important product categories, like Handbags, Wallets, Belts and Shoes. Yes, that's right, ladies! This e-shop replica handbags uk is prepared to WOW us with a complete range of replica designer products. What replica designer handbags are you craving for? For a new LV bag, a Dior Wallet, a Cartier Belt replica handbags or Louboutin shoes? This fake store has it all! Of course, we shouldn't lose our focus. Handbags, gorgeously designed replica handbags are our louis vuitton replica handbags main concern right now. Original purse exceeds our expectations with a luxurious collection that includes some of the most adored and sophisticated designers. Each brand includes countless models and for easing our search, these are nicely organized into sub-collections and there is also a filter available. This allows us to arrange the items by price and name.

Vi har gjort omfattande bildskärmtester med många fabrikat och modeller och kan därför erbjuda färdiga kostnadseffektiva lösningar.

Konvertern finns idag hos kunder som har följande styr- eller reglersystem:

ABB Mod 300, VT30, Bekos 28

AEG Krupp Atlas

FOXBORO

HARTMANN & BRAUN Contronic P

LANDIS & GYR LS 2000

AN PECOM

MEASUREX

SIEMENS Teleperm M, Braumat, Timos X5, Dynavis KWU, R40, WF 470

YOKOGAWA Alspa ZS, Micro Z

Klicka här för produktinformation!